สมัครเรียน 038-146-123

Congratulations คนเก่งศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย ในการเเข่งขันการนำเสนอการจัดรายการนำเที่ยวขอแสดงความยินดีกับคนเก่งศิลปศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชมเชย ในการเเข่งขันการนำเสนอการจัดรายการนำเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) ประเภททีม 3 คน ได้แก่ นางสาวเอมภา ควินน์ ,นางสาวรวิสรา โพธิ์พร้าว และนางสาวฟารีดา มีสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว จากโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562