สมัครเรียน 038-146-123

คนเก่งศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทภรณ์ ศรีสัจจา นักศึกษาสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์