สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทำการตลาด 4.0นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดแข่งขันการทำการตลาด 4.0 ผ่าน Social media ภายใต้โครงการ e-commerce young talent season 5 การสร้าง brand character บนโลกออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 49 ทีม