สมัครเรียน 038-146-123

ว้าว ว้าว ว้าว ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด cover danceนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด cover dance จัดโดย ดูโฮม สาขา บางนา-ตราด ควบคุมและฝึกซ้อมโดย อาจารย์วราพร บัวคลี่