สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม เจ๋ง ฝ่าด่านกว่าร้อยทีมทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายภาษี RD Camp ตอนชุมชนนิยมค้าออนไลน์โลจิสติกส์ ศรีปทุม เจ๋ง ฝ่าด่านกว่าร้อยทีมทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายภาษี RD Camp ตอนชุมชนนิยมค้าออนไลน์ นักศึกษาทีม AMITY TEAM คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือก จากกรมสรรพกรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายภาษี RD Camp” ตอน ชุมชนนิยมค้าออนไลน์ ตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก Logistics SPU: The connectivity of everything