สมัครเรียน 038-146-123

คณะบริหารธุรกิจจับมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4 นมไทย-เดนมาร์คทีม BrandStudio มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ได้แก่ นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติภูมนันท์ , นางสาวสุทินา บุญเจริญ , นางสาวเมรินทร์ แซ่อึ๊ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล , นายธิติ อรุณนพรัตน์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศ และรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค การประกวดแผนสื่อสารการตลาด ปีที่ 4 “ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” พร้อมรับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร โดยมี ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งในปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โชว์ไอเดีย สร้างสรรค์ ในรูปแบบ Clip โฆษณา ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการในครั้งนี้ทางอ.ส.ค. มุ่งหวังที่จะให้คนไทยหันมาบริโภคนมและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งต้องการให้เวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้นักศึกษาได้แสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาช่วยพัฒนาและต่อยอดความคิด สร้างประสบการณ์จริงในการเป็นสุดยอดนักการตลาดในอนาคต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร