สมัครเรียน 038-146-123

congratulations นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศนางนพมาศcongratulations นางสาว อักษร ทองเปลว นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คว้า 3 รางวัลกับ 2 เวที ได้แก่รางวัลชนะเลิศนางนพมาศ Robinson Lifestyle ดอนหัวฬ่อ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมด้วยตำแหน่ง รางวัลขวัญใจประชาชน ในประกวดนางนพมาศบางมังกง