สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน "Laemtong Born To Be The star# season 3"นายธนภัทร ประศรีพัฒน์ (น้องแบงค์) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน "Laemtong Born To Be The star# season 3" ณ แหลมทองระยอง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา