สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เจ๋ง เข้ารอบถึง 20 ผลงานการประกวดด้าน Technology in healthcare and medicineนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 1 เข้ารอบการประกวดนำเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆทางการแพทย์ในการสร้างสรรค์ "technology in healthcare and medicine" ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจะนำเสนอรอบสุดท้ายในงานประชุมวิชาการ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ภายใต้การดูแลของอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล และดร.จิราวรรณ เนียมสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ #โลจิสติกส์ศรีปทุม #โลจิสติกส์เชิงนวัตกรรม #Logistics The Connectivity of everything #ศรีปทุมชลบุรี อยากเก่ง เจ๋ง และมีไอเดียนวัตกรรมแบบนี้ต้องมาเรียน โลจิสติกส์ ศรีปทุม เปิดรับ DEK 63 ม.6 ปวช ปวส ภาคปกติ และภาควันอาทิตย์ ทุกสาขาไม่จำกัด สนใจดูรายละเอียดตาม Links https://www.east.spu.ac.th/logistics/index.php…