สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันนำเสนอไอเดีย นวัตกรรม Technology in Healthcare and Medicineวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกและคว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข โดยผลงานที่ได้รางวัลคือ นางสาวอารียา ค้ำชู ผลงานนวัตกรรม ความหวังของโรคซึมเศร้า , นางสาวกาลัญญุตา บันยี ผลงานนวัตกรรม ไม้เท้าอินเทรนด์ โดยมี อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล เป็นผู้ควบคุมทีม จัดโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์