สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก) และได้เป็นตัวแทน เข้าไปแข่งขันระดับประเทศรอบ 16ทีมสุดท้าย ในโครงการ “แมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย”นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก) และได้เป็นตัวแทน เข้าไปแข่งขันระดับประเทศรอบ 16ทีมสุดท้าย ในโครงการ “แมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย” เป็นการแข่งขันการบริหารจัดการร้าน การส่งเสริมการขาย และจัดรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย โดยนักศึกษาต้องลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งจะประกาศผลการแข่งขันระดับประเทศในเดือนมีนาคม 2563 โดยผลงานดังกล่าวประกอบไปด้วยนักศึกษา5 คน ดังนี้ นายภัทรจารินทร์ ชนะค้า นางสาวจิราภา คงประเวช นางสาวสุกัญญา ทองนพคุณ นาย ธนาธิป สุกใส นาย รณชัย ธิมาภรณ์ โดยมี ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และโค้งสุดท้ายในระดับประเทศช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆกันด้วยนะครับ