สมัครเรียน 038-146-123

สุดยอดวิทยากร รองคณบดีคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลที่ 2 มาครองมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลที่ 2 มาครองในโครงการ สร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train The Trainers by NEA) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้คำปรึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและต่อยอดความรู้ไปสู่เวทีระดับสากลได้อย่างแท้จริง รูปแบบการแข่งขันเป็นรูปแบบการเรียนและการแข่งขันในห้อง online ผ่านระบบ Webinar ซึ่งไฮไลท์ของงานสุดพิเศษพบกับอาจารย์เชน จตุพล ชมภูนิช นักพูดชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มาเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยคอนเทนต์ “Story Telling”