สมัครเรียน 038-146-123

รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์สระแก้ว 2020Congratulation น้องอัญชัน นารีรัตน์ วรรณโวหาร นักศึกษาคณะบัญชี สาขาการบัญชี DEK 63 ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์สระแก้ว 2020 สามารถชมการประกวดย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/39783UU #เรียนบัญชี #ศรีปทุมชลบุรี #SPUC