สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน"TO BE NUMBER ONE TEEN AEROBICS & DANCERCISE PATTAYA 2013"มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทนงศักดิ์ ศรีบงกช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2(เทียบโอน) และนายศุภมิตร อินทะศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ๋อุปทาน ชั้นปีที่ 2 พร้อมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน"TO BE NUMBER ONE TEEN AEROBICS & DANCERCISE PATTAYA 2013" เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา