สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลนวัตกรรมเหรียญเงินมาครองขอแสดงความยินดีกับ นายธราธิป วันเพ็ง , นางสาวทินมณี บรรณารักษ์ , นางสาวธนิตา โสภา และ นางสาวสุภาพร วันสุทธิ์ นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลเหรียญเงิน กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมนิทรรศการ การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผลงาน Aqua Recovery นวัตกรรมบำบัดระบบนิเวศทางน้ำ เป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ช่วยดักจับขยะในแม่น้ำลำคลองก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล และช่วยลดปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนโลหิต โดยมีอาจารย์ กนกวรรณ สกุลทรงเดช เป็นที่ปรึกษา #เรียนโลจิสต์ #ศรีปทุมชลบุรี #นำเสนอผลงานนวัตกรรม #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ