สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน cover danceขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นรินทร์ธร จันทมณีกุล นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน cover dance จากการแข่งขัน Marina Wonder Star Challenge Season4