สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาปริญญาโท ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นางสาวบุศรีย์รัตน์ ตรีกิจจา เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในงาน PRESS AWARDS 2020 งาน เพลส อวอร์ด 2563 เณศไอยรา จัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563