สมัครเรียน 038-146-123

คณะนิเทศศาสตร์ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในโครงการ "SUREE CREATIVE CONTEST No.3"นักศึกษาคณะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในโครงการ "SUREE CREATIVE CONTEST No.3" ในหัวข้อ "จิ้มได้จิ้มดี...กับน้ำจิ้มสุกี้ ตราสุรีย์" และได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปผลิตผลงานส่งในรอบสุดท้าย ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยน้าา