สมัครเรียน 038-146-123

ประตูแห่งความสำเร็จไม่มีอัตโนมัติ อยากประสบความสำเร็จต้องลงมือทำนายธราธิป วันเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ประจำปี 2563