สมัครเรียน 038-146-123

ปังไม่ไหวแล้ว !!! ม.ศรีปทุม ชลบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงจีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีขอแสดงความยินดีกับนายไตรรัตน์ วรชัยเลิศชนะ นักศึกษาสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงจีน ซึ่งจัดโดยศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563