สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ไอเดียเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย ระดับภาคตะวันออกและได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย ระดับภาคตะวันออก ในกิจกรรม ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก ภายใต้ "โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย" ได้แก่ นายเจตน์สฤษฎ์ โชติภูมินันท์,นายภาณุวัฒน์ มณีรัตน์ ,นางสาวอัยยรัตน์ ชำนิ นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล ,นายสัญวัฒน์ วิวรรธนะพงศ์ ,นายบุลเสฎฐ์ จิรฐาบุรพล นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ โดยมีดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชคและ ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา เป็นที่ปรึกษาทีม ซึ่งน้องๆนักศึกษา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก และร่วมกันให้ความช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผลงานของนักศึกษายังได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปอีกด้วย ซึ่งกิจกรรม จัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)