สมัครเรียน 038-146-123

กิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green Heart 4มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากกิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green Heart 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายบริสุทธิ์ ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับสถาบันที่ได้รับรางวัล ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครับ สำหรับสมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วย 1.นางสาวพลอยเพชรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิืจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2.นางสาวอนันธ์ถพร นิพนธ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิืจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3.นายลัทธพล จิตอ่อนน้อม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิืจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4.นายนพรัตน์ จำรัสพันธ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิืจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน