สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะนิติศาสตสร์คว้าที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายนายชัยธง พรมนิยม ,นายรัณธกรณ์ นิธิญาธณาธรณ์ ,นายกฤตนัย คัมภีรญาณนนท์ ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2556 ในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้ที่ 2 ซึ่งจะต้องเป็นตัวแทนไปแข่งขันตอบปัญหากฏหมายในรองชิงชนะเลิศอีกครั้ง ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 กันยายน 2556