สมัครเรียน 038-146-123

คณะบัญชีคว้ารางวัลชมเชย โครงการ "RD Camp Season 6"ขอแสดงความยินดีกับ นายอิสสระ งามกระจ่าง ,นายทรงศักดิ์ มณีกรรณ ,นายกฤษ พาณิชย์เจริญ และนางสาวธัญญา แก้วพิกุล นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 4 เทียบโอน ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการ “RD Camp Season 6” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ กรมสรรพากร กทม. โดยมีคุณวณี ทัศนมณเฑียร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) มอบโล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท