สมัครเรียน 038-146-123

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษารองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาส “ วันครู ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 ณ ศาลารวมใจชน จ.ชลบุรี