สมัครเรียน 038-146-123

คุณปฐม พุ่มพวง ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คุณปฐม พุ่มพวง ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติงาน จากสสอท. โดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัล ณ ห้องควีนส์ปาร์ค โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เมื่อวันที่ 18 พ.ย.56 ที่ผ่านมา