สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุณฑริก สาตื้อ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์เเละสื่อสารการตลาด รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนางนพมาศ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงย้อนเวลาหาวิถีไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา