สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภัคศิบฏ์ บัวศร นักศึกษาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านวัฒนธรรมจีน ซึ่งจัดโดย สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา