สมัครเรียน 038-146-123

ปีใหม่ "ร้อยใจศรีปทุม 2557"มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงานปีใหม่ "ร้อยใจศรีปทุม 2557" ในธีม Cowboy Night พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากร โดยมีดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556