สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรี ฤทธิฤกษ์ ราชภักดี ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น และทำหน้าที่ผู้บังคับกองพันสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2556ขอแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรี ฤทธิฤกษ์ ราชภักดี เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น และทำหน้าที่ผู้บังคับกองพันสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2556 " ในพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา