สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อินทร์อร พันธุ์ชา (โตโต้) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อินทร์อร พันธุ์ชา (โตโต้) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาฟุตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ณ กรุงเนย์ปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์