สมัครเรียน 038-146-123

นายปราชญา เอี่ยมสอาด คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมขอแสดงความยินดี กับนายปราชญา เอี่ยมสอาด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม ประเภท BMX High Jump และในประเภท BMX Stunt Park การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์