สมัครเรียน 038-146-123

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( ชลบุรีเกมส์ ) ประเภทฟุตบอลหญิงขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทุนกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( ชลบุรีเกมส์ ) ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง ณ สนามฟุตบอล เทศบาลเมืองหนองปรือ