สมัครเรียน 038-146-123

โครงการ "แข่งขันบาสเกตบอลรายการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบางประกง"ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการ "แข่งขันบาสเกตบอลรายการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบางประกง" ครั้งที่1 ที่โรงไฟฟ้าบางประกงร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลท่าสะอ้านและเทศบาลบางประกง ระว่างวันที่ 30 สิงหาคม -21 กันยายน 2557