สมัครเรียน 038-146-123

ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤตยา สมจิตต์ หรือ น้องน้ำส้ม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในงานมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค วันที่ 16 ธันวาคม 2557