สมัครเรียน 038-146-123

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( ชลบุรีเกมส์ ) ประเภทซอฟท์บอลขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรีรัตน์ ขำเนตร เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันซอฟท์บอล แบบ Fast Pitch ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( ชลบุรีเกมส์ ) ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร