สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบัญชี ชนะเลิศในกิจกรรมประเภทเดี่ยว K-bank สานฝันนักการเงินรุ่นใหม่ ติวเข้มความรู้ระบบการเงินการธนาคารที่ถูกต้องนักศึกษาคณะบัญชี ชนะเลิศในกิจกรรมประเภทเดี่ยว ระหว่างการอบรม Young banker development programรุ่นที่ 1 จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ในโครงการ K-Expert เพิ่มพูนปัญญา รุ่น 3 รูปแบบโครงการ จัดอบรมความรู้ด้านการเงิน การพัฒนานักการเงินที่ดี ให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการบริหารโครงการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2 คน คือ นายอนุรักษ์ จันทร์ทูล และนางสาวสุมาลี บุศย์น้ำเพ็ชร นักศึกษาผู้ชนะเลิศการทำกิจกรรมประเภทเดี่ยวกล่าวว่า ส่วนตัวเรียนการบัญชีมาไม่ได้เจาะลึกทางด้านการเงินการธนาคารมาก่อน เบื้องต้นก็รู้แค่การฝาก ถอน ทั่วๆ ไปที่เข้ามาอบรมโครงการYoung banker development program ทำให้เราได้เรียนรู้ธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นตั้งแต่การวางแผนการเก็บเงินหรือออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในมหาวิทยาลัยเราได้เรียนรู้ทฤษฎีคือการทำงานอยู่เบื้องหน้า แต่พอมาทำเวิร์กช็อปกับพี่ๆ ทำให้เรารู้การทำงานของจริงเบื้องหลังมากมาย เป็นอะไรที่แตกต่างกันมาก ภาพที่เราเห็นพี่ๆ ทำงานอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ต้องถูกหล่อหลอมผ่านกระบวนการตามวิธีการของนักการธนาคารมาก