สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าสู่ Main Event : SEA LOTV Beta Anniversaryขอแสดงความยินดีกับนายพิชยุตย์ ประเสริฐวิทย์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันเกม Starcraft2 ในรายการ SEA LOTV Beta Anniversary Tournament Thailand Qualifier