สมัครเรียน 038-146-123

โครงการประกวดโฆษณา คปภ.กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ม.ศรีปทุม ชลบุรีเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ใบประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 500,000บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้สถาบันการศึกษา ได้แก่ นายปาณิดล มีเจริญ ,นายเอกพงษ์ มีเจริญ ,นายกฤษฎา วงศ์ซิ้ม และทีม AD55ทีม5 ในโครงการประกวดโฆษณา คปภ. โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์