สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด Mr & Miss ไทยยนต์ชลบุรีSPUC : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา ส้มม่วง น้องพลอย นักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด Mr & Miss ไทยยนต์ชลบุรี ได้รับรางวัล 20000 บาทพร้อมเซ็นต์สัญญาเป็นพรีเซนเตอร์และรางวัล Beauty Wisdom Course IPL 5000 บาท ณ บริษัทโตโยต้า ไทยยนต์ ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558