สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนริสฌา ส่องแสงจันทร์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประกวด NAN SLIM STARSPUC : ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนริสฌา ส่องแสงจันทร์ (น้ำหวาน) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประกวด NAN SLIM STAR เพื่อค้นหานางแบบหน้าใหม่มาประดับวงการ จัดโดย กางเกงยี่ห้อ NAN SLIM ,หนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์ และโพสต์ทีวี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ สยามสแควร์