สมัครเรียน 038-146-123

SPUC : นศ.คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลถึง 3 รางวัลจากการประกวดหนังสั้นของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN) DTN THE MOVIESPUC : เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลถึง 3 รางวัล จากการประกวดหนังสั้นของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN) DTN THE MOVIE หัวข้อ “AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง” ณ ลาน Infinicity ชั้น 5 สยามพารากอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ได้แก่ กลุ่ม for change ประกอบด้วย นายชยพล ประเสริฐวิทย์ , นายกฤษดา เอี่ยมสกุล , นายเชษฐา ธนธ์หัต , นายจักรภัทร ประศรีพัฒน์ และนายชิวเหวียน แซ่หลิว รางวัลชมเชยกลุ่มที่ 1 ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ กลุ่ม Join final ประกอบด้วย นายพลรัตน์ ปรางทอง , นายโยธิน ชลสถิตจำเริญ , นายชินพัฒน์ ช้างด้วง , นางสาวนิตยา นาน้อย , นางสาวมนัสชนก สนธิ , นายศรายุทธ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ รางวัลชมเชยกลุ่มที่ 2 ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ กลุ่ม อาเซียนน่ารู้ ประกอบด้วย นายคนิน รักจริต , นายเนติพงศ์ บูรณะศรีศักดิ์ , นายอริยะ คิชิโมโตะ , นายอนุสรณ์ มูลละม่อม และ นายณัฐภูมิ คำชาลี