สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Miss Toyota Nakorn Chonburi 2015SPUC : ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกวินตรา ประภาสะโนบล น้องหลิน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Miss Toyota Nakorn Chonburi 2015 ได้รับเงินรางวัล 10000 บาทและรางวัล Miss Popular Vote Tnc ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์