สมัครเรียน 038-146-123

นศ.คณะบริหารธุรกิจคว้ารางวัลชมเชย การนำเสนอความคิด ในงาน" เทศกาลโคนมแห่งชาติ "SPUC : เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานพร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ ความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมในมุมมอง 3 มิติ (อาชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม)และการประกวดกองเชียร์ ซึ่งนักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชมเชย การนำเสนอความคิด ในงาน" เทศกาลโคนมแห่งชาติ " จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี