สมัครเรียน 038-146-123

งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559 ซึ่งในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ และอาจารย์อภิชัย ตระหง่านศรี ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นแห่งชาติ ประจำปี 2559 และภายในงานได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งของนักประดิษฐ์ไทยและนักประดิษฐ์ต่างประเทศกว่า 17 ประเทศ โดยน้อง ๆ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้มีการตั้งบูธเสนอผลงานเพื่อรอพิจารณารางวัลต่อไป ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร