สมัครเรียน 038-146-123

SPUC : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดบูธนิทรรศการขอแสดงความยินดีกับทีม Logistics packaging ข้าวหลามหนองมน : Easy to go นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสาขาการจัดการอุตสากรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศและได้รับโล่จาก ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี การแข่งขันประกวดบูธนิทรรศการ “ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย” ครั้งที่ 1 โดยรูปแบบเป็น การประยุกต์ นำศาสตร์ โลจิสติกส์ มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยมี ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เป็นที่ปรึกษาทีม จัดโดย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559