สมัครเรียน 038-146-123

SPUC : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแม็คโครมิตรแท้...โชห่วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ธีรุตย์ กนกธร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โครงการ “แม็คโครมิตรแท้...โชห่วย” ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี