สมัครเรียน 038-146-123

SPUC : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีนระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยSPUC : ขอแสดงความยินดีกับนายจิรายุส จันทร์แก้ว นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีนระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 จัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559