สมัครเรียน 038-146-123

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ