สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัลจากประกวดคลิปวีดิโอ เที่ยวทางธรรมวิถีไทยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลมาถึง 3 รางวัล จากการประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรมวิถีไทย ปีที่ 2” จัดโดย หอศิลป์พุทธะ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชยพันธ์ พ่วงจีน, นายกิตติคุณ แก้วอรัญญิก และนางสาวกนกกาญจน์ คำแสนหมื่น นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 กับผลงานคลิปวีดิโอ “บุญผะเหวด ณ วัดบ้านสิ" โดยมีอาจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวเยาวมาลย์ พิทักษ์ญาติ, นางสาวเยาวลักษณ์ พิทักษ์ญาติ, นางสาวเยาวเรศ พิทักษ์ญาติ กับผลงานคลิปวีดิโอ “วัดแสนสุข บางแสน” นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โดยมีอาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล และอาจารย์ธีรุตย์ กนกธร เป็นที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ นายชนะพันธ์ ฝักแคเล็ก, นายณัฐพล รักการ และนาย วรภัทร พิณทอง กับผลงานคลิปวีดิโอ “วังโบราณ" นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษา เดินทางไปรับรางวัลเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ณ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์